Καλάθι Αγορών

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οι καταναλωτές μπορούν να επισκεφτούν την astrapikasvronitkas.gr χωρίς να είναι υποχρεωτικό να αποκαλύπτουν τα στοιχεία τους. Ζητείται από τους επισκέπτες να παρέχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας ή/και να λαμβάνουν ενημερωτικά emails.
Με την αποστολή των προσωπικών του στοιχείων ο χρήστης συναινεί ανεπιφύλακτα στη χρήση τους από την astrapikasvronitkas.gr με σκοπό την επικοινωνία για την ολοκλήρωση των παραγγελιών, την ταυτοποίηση, την τιμολόγηση, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Όλα τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα απολύτως απαραίτητα.

Τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την astrapikasvronitkas.gr. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν: α. Tα δεδομένα εκείνα που αφορούν στην εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας που διενεργούνται από χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ακολουθούν όλες τις ενδεδειγμένες διαδικασίες ασφαλείας των πληροφοριών β. Tα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παράδοσης από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. γ. Στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας (π.χ. ν.2472/1997) τα στοιχεία που φυλάσσονται από την εταιρεία μας δύνανται να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Οι χρήστες διατηρούν πρόσβαση στα δεδομένα και έχουν τη δυνατότητα να τα τροποποιήσουν και να προχωρήσουν σε διαγραφή τους. Τα δεδομένα διατηρούνται στην astrapikasvronitkas.gr μόνο για όσο χρόνο οι χρήστες είναι εγγεγραμμένοι και για όσο χρόνο εκτελούνται συναλλαγές και διαγράφονται αμέσως μόλις διαγραφεί ο χρήστης ή/και ολοκληρωθεί η συναλλαγή μαζί του. Οι χρήστες οφείλουν να διαφυλάσσουν το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνουν σε αποκαλύψεις σε τρίτους ούτε να παραχωρούν τη χρήση των στοιχείων αυτών σε τρίτους. Συνίσταται η αλλαγή των κωδικών χρήστη (username & password) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η astrapikasvronitkas.gr επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη.

Οι χρήστες θα πρέπει να είσαι σίγουροι ότι τα στοιχεία που δίνουν στην astrapikasvronitkas.gr είναι απολύτως ορθά. Ως εκ τούτου, η astrapikasvronitkas.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δώσει ο χρήστης θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία δεν παραδίδεται στο χρήστη. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας.
Οι χρήστες οφείλουν να διαβάζουν τη πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό της. Η πολιτική ενδέχεται να αλλάζει περιοδικά χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.